REKLAMACJE

REKLAMACJE

Reklamowany towar wraz z wypełnionym formularzem reklamacji oraz dowodem zakupu - fakturą (formularz reklamacji i dowód zakupu można również wysłać na kontakt@minibebe.pl) należy wysłać na adres:

MINI BÉBÉ

ul. Klonowa 68

52-200 Karwiany

Sprawę niezwłocznie przekazujemy do producenta uszkodzonej rzeczy i postępujemy wraz z jego instrukcjami. 

Wymagania

1. Reklamacja obejmuje wyłącznie wady i uszkodzenia nie wynikające ze niewłaściwego użytkowania produktu.

2. Koszt wysyłki ponosi Kupujący.

MINI BÉBÉ zastrzega sobie okres 14 dni roboczych na rozpatrzenie reklamacji (ustosunkowanie się do niej)