REKLAMACJE

REKLAMACJE

krok 1. Reklamowany towar wraz z wypełnionym formularzem reklamacji oraz dowodem zakupu należy wysłać na adres:

MINI BÉBÉ

ul. Klonowa 68

52-200 Karwiany

Sprawę niezwłocznie przekazujemy do producenta uszkodzonej rzeczy i postępujemy wraz z jego instrukcjami. 

Wymagania

1. Reklamacja obejmuje wyłącznie wady i uszkodzenia nie wynikające ze niewłaściwego użytkowania produktu.

2Koszt wysyłki ponosi Kupujący.

MINI BÉBÉ zastrzega sobie okres 14 dni roboczych na rozpatrzenie reklamacji (ustosunkowanie się do niej)